Vilka är fördelarna med att använda ett OKR-hanteringsverktyg?

Genom att avslöja vilka teammedlemmar som är aktivt engagerade ökar objektiva och nyckelresultat (OKR) produktiviteten och moralen. Denna data är lätt tillgänglig för ledningen tack vare en veckovis incheckningsprocess för OKR-mål. OKR-hanteringsverktyget hjälper chefer att skapa högpresterande team genom att ge anställda den autonomi och motivation de behöver för att prestera på en högre nivå. Att använda OKR-hanteringsprogram kan hjälpa dig på många sätt, vilket du kan lära dig längre ner på sidan.

Vad organisationer tjänar på att använda OKR

Företag erkänner allmänt värdet av att ha mål. Det är därför det finns en uppsjö av resurser för målsättning och utvärdering. OKR är en beprövad strategi för att skapa mål som har gynnat många företag genom åren. OKR är mest effektiva när de används av personer som följer rekommenderade metoder och kringgår typiska fallgropar. Men kom ihåg att om du ”gör saker på ditt eget sätt” och ändrar processen för mycket, kan du omintetgöra vinsterna.

I den här artikeln kommer vi att titta på fördelar med OKR och förklara varför du bör använda den här strategin. Du hittar användbar information i det här avsnittet oavsett om du är ny på OKR eller ett gammalt proffs på att förklara deras värde för dina team.

Innehållsförteckning

7 Fördelar med att använda OKR

Ett tydligt fokus för teamet och företaget

Den första fördelen med OKR är att de tvingar dig att begränsa ditt fokus genom att begränsa antalet mål du kan ha. Mer än ett mål är möjligt, men inte mer än sju. När det kommer till siffror är färre alltid bättre. Varje mål bör inte vara längre än en enda rad. Det bör inte finnas fler än fem nyckelresultat för varje mål. OKR:er tvingar faktiskt fram valmöjligheter på grund av det inbyggda behovet av att begränsa antalet objekt att fokusera på.

Det första steget i en OKR-cykel är att bestämma vad du vill fokusera på under de följande tre, sex eller tolv månaderna. OKR är unika bland målsättningssystem eftersom deras tidsbundna frågor lyfter fram de få projekt som har störst potential för omedelbar påverkan samtidigt som de trycker tillbaka mindre pressande. Ledare ger vägledning och en utvärderingsstandard genom att samlas bakom ett litet antal högnivåmål och nyckelresultat.

Team är ansvariga för att ta verksamheten framåt

Team OKRs bör vara i linje med och bidra till företagets mål. Detta innebär att organisationen sätter upp ett gemensamt mål genom mål och att enskilda team kommer att ansvara för att driva företaget framåt genom att uppnå sina respektive OKRs.

En ägarkultur kan inte krävas; snarare uppstår det organiskt i grupper som har förtjänat rätten att bli litade på att göra det rätta. Team kan bara nå sin fulla potential om de tar ansvar för att sätta sina egna kollektiva OKR och bestämmer hur de bäst ska investera sin tid och ansträngning (dvs vad de kan fixa, modifiera eller förbättra) för att uppnå dessa OKR. OKR-ledningsplattformen motiverar team att överväga vilken roll de spelar och hur de kan göra sina bidrag mer användbara genom att överväga hur de passar in i den övergripande bilden.

Ansvar och självständighet

Företag kan dra nytta av medarbetarnas förstahandskännedom om frågor genom att använda en nedifrån och upp-strategi för att sätta mål, med tanke på att den högsta ledningen bara är medveten om 4 % av de problem som frontlinjearbetare upplever. Ett tillvägagångssätt som detta hjälper till att ta bort okunnighetens isberg. En anständig tumregel är att teammedlemmar, inte deras chefer, bestämmer minst 60 % av OKR. Med denna metod på plats skulle alla känna sig mer ansvariga för och drivna att uppnå sina mål. Moderna teorier om vad som driver människor håller med om detta tillvägagångssätt.

Aktivt deltagande från arbetare

Teammedlemmar är mer investerade i sitt arbete och mer motiverade att lyckas när de känner att deras ansträngningar blir hörda och förstådda. Med tanke på att bara en tredjedel av arbetstagarna världen över är aktivt involverade i sina jobb, är detta en avgörande faktor. När arbetare är mer investerade i sitt arbete blir de gladare i sina roller och mer produktiva.

Lagjustering

Detta är OKR-hanteringsprogramvarans primära syfte och största fördel. De etablerar en väg från företagets strategiska uppdrag genom insatser från både individer och grupper. Toppchefer sätter företagsomfattande OKR:er (helst samarbetar och synkroniserar med hela teamet innan de slutförs). Varje team eller avdelning tar sedan fram sina egna OKR:er utifrån dessa för att bidra till företagets övergripande mål. Dessutom bestämmer alla i teamet sina egna personliga mål i ljuset av lagets övergripande mål. Alla händer på däck säkerställer att alla drar åt samma håll med väldefinierade mål och nyckelresultat.

Flexibilitet

OKRs föredrar kortare målcykler, vilket gör att teamen kan anpassa sig och reagera på förändringar, vilket minskar risker och slöseri, i motsats till den mer traditionella långsiktiga strategiska planeringen. Medan årliga mål är typiska för strategiska OKR, är kvartalsmål vanligare för taktiska OKR. Strategiska OKR:er granskas och revideras för att ta hänsyn till ny information efter varje cykel. Taktiska OKR-cykler på 6 eller 8 veckor kan vara att föredra för yngre företag. Planeringen påskyndas av regelbundna och korta cykler, och teammedlemmar sparar tid genom att inte behöva spekulera i framtiden under flera år.

Överträffar alla förväntningar

Moonshot Goals är ambitiösa mål som utmanar status quo och inspirerar människor att tänka i sidled. OKR är organiserade på ett sådant sätt att de uppmuntrar team att överväga alternativ. Således bör den typiska andelen framgång med att göra dem inte överstiga 70 % till 80 %. Organisationen bör dock ha tillräckligt med visdom och erfarenhet för att veta hur man hanterar sådana resultat utan att bli kränkt. Som en nykomling i OKR-hanteringsmjukvaran kan du känna dig nedslagen när du upptäcker att du inte alltid lyckas med att uppnå dina mål.

Införliva OKR-konceptet i ditt företag och skörda dess frukter

Att fokusera på att arbeta smartare, inte hårdare, är kärnan i den bästa OKR-spårningsmjukvaran, som sätter en premie på effektivt samarbete, ömsesidigt förståelse och personligt ansvar.

Ingenting kommer att förändras med ditt företag om du lägger ner 50 timmars arbete och utför allt på din att-göra-lista. Å andra sidan innebär smart arbete att identifiera kritiska mål, fastställa specifika, kvantifierbara mål och omedelbart inleda en aggressiv, total attack mot dem.

De positiva effekter som kan uppnås genom användning av OKR är inte tillfälliga eller tillfälliga. Du kan bara dra nytta av dem till sin fulla potential om du sätter upp mål med avsikt och håller dig till de grundläggande reglerna och förordningarna.

By Triforce

Lämna ett svar

Relaterade artiklar