Är din Bärbara Dator överhettad? Så Åtgärdar du det!

Bärbara datorer, precis som de flesta moderna prylar, blir mer kompakta för varje år som går. Även om det inte finns något sätt att märkena skulle sluta förbättra prestanda för sina bärbara datorer, finns det ett problem som ofta är förknippat med sådana högpresterande maskiner: överhettning.

Många gånger kanske du har märkt att din bärbara dator blir varmare än vanligt. Om den överhettas till en sådan grad att den är svår att använda och prestandan påverkas kan det vara en stor oro.

Har du stött på problem med överhettning av din bärbara dator?

I den här artikeln har vi listat några vanliga lösningar på problemet så att du kan identifiera varför din bärbara dator överhettas och hur du kan åtgärda det. I vissa fall kan du behöva få den reparerad via en professionell servicetekniker för bärbara datorer. Andra gånger räcker det med mindre åtgärder.

Varför överhettas en bärbar dator?

Det kan finnas flera anledningar till att din bärbara dator blir varm och överhettas. Till att börja med, en av de vanligaste anledningarna är om din bärbara dator är på en plats där den omgivande temperaturen är hög. I ett sådant fall är det ganska normalt att förvänta sig att din dator överhettas. Om du använder den bärbara datorn i ett sådant område där luftcirkulationen inte är tillräcklig, är den bärbara datorn benägen att överhettas.

Det finns också en möjlighet att den bärbara datorns luftutsläpp kan blockeras vilket förhindrar luftflöde och resulterar i problem med överhettning av den bärbara datorn. Problemet kan också uppstå om du inte använder den ursprungliga laddningsadaptern.

En annan anledning kan vara en mjukvara eller tjänst som körs i bakgrunden och förbrukar mycket processorkraft.

En bärbar dator kan också överhettas om de interna komponenterna är igensatta av damm, vilket förhindrar bra luftflöde.

Problemet kan också uppstå om CPU:ns termiska pasta har slitits ut, vilket leder till ineffektiv värmehantering. Om den bärbara datorns interna kylkomponenter som kylflänsen eller kylfläktarna inte fungerar.

De vanligaste sätten att åtgärda problem med överhettning av bärbara datorer

  1. Ta bort damm från den bärbara datorn för effektivt luftflöde
  2. Kontrollera för slitage
  3. Använd den ursprungliga eller certifierade bärbara laddaren
  4. Förhindra onödiga appar och processer från att starta automatiskt – och stäng ner dem om dem går i bakgrunden.
  5. Använd en kylplatta för bärbar dator
  6. Håll rummet svalare
  7. Uppdatera BIOS-inställningar
  8. Kör menyn ”Power Troubleshooter”
  9. Byt CPU Thermal Paste

1. Ta bort damm från den bärbara datorn för effektivt luftflöde

Moderna bärbara datorer har vanligtvis CPU-fläktar för att säkerställa korrekt ventilation. En bärbar dator är mer benägen att samla damm över tid jämfört med enheter som smartphones. Om din bärbara dator överhettas är det första du behöver kontrollera om det finns mycket damm i luftventilerna eller runt CPU:n och hela kylsystemet.

Om det finns damm inuti kanalen kan du rengöra den med en mjuk borste eller en mjuk trasa. Du kan också använda en burk med tryckluft. Se till att du inte skadar några bärbara komponenter när du försöker ta bort dammet. Detta borde lösa många problem med överhettning av bärbara datorer.

2. Kontrollera efter slitage

Din bärbara dator är en komplex maskin med intrikata delar och komponenter. Om den genererar överskottsvärme finns det en möjlighet att vissa delar eller komponenter kan skadas på grund av slitage. Kontrollera om någon sådan skada har uppstått på laddningskabeln, laddningsadaptern eller portarna på din bärbara dator. Om ett sådant fall har inträffat kan du behöva skaffa en ersättning för den skadade delen.

3. Använder du den ursprungliga/certifierade laddaren?

Se till att du använder originalladdaren som följde med den bärbara datorn. Det kan finnas ett överflöd av tredjepartskompatibla laddare på marknaden, vilket sannolikt kommer att vara mycket mer överkomligt jämfört med den ursprungliga laddaren. Men det är alltid bättre att använda en äkta eller certifierad laptopladdare.

4. Förhindra att onödiga appar och processer startar automatiskt

Om det finns många program som körs i bakgrunden när den bärbara datorn startar kan det leda till överhettning av din bärbara dator. Ibland kan många värdelösa appar och tjänster starta under inloggningsprocessen, vilket belastar den bärbara datorns processor mycket och minskar dess prestanda. Saker och ting blir värre om du samtidigt har kopplat in din bärbara dator till en strömkälla. För att undvika en sådan situation kan du stoppa alla appar som du anser vara onödiga under uppstarten.

För att stoppa dessa appar kan du antingen använda Windows Task Manager eller så kan du trycka på inställningsmenyn och inaktivera de onödiga apparna därifrån. På Mac trycker du på äppelsymbolen högst upp till höger och väljer sedan ”Tvångsavsluta”. Dessutom finns det flera startprocesser som du kan inaktivera. Med detta sagt, se till att du inte inaktiverar några appar eller processer som är avgörande för en framgångsrik Windows-start.

5 . Använd en kylplatta för bärbar dator

Även om din bärbara dator har en intern CPU-kylfläkt kan du köpa en extern kyldyna till din bärbara dator hjälpa till att ta bort överskottsvärme när du laddar och utför tunga uppgifter.
En kylplatta för bärbar dator ger extra kylstöd för att hjälpa den bärbara datorn att fungera som avsett. Som sagt, du bör komma ihåg att den inbyggda kylmekanismen varierar per enhet, så du måste se till att kylplattan som du investerar i stöder din bärbara dator.
By Triforce

Lämna ett svar

Relaterade artiklar